<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
شب یلدا

تـــو کجـــــــــــايی شــــب يلدا
مـــــــن بـــه انتظــارم ايـــــــنجا
تــــو کجـــــايی شب ســـــاقی
شـــــب عشق و شـــــب راوی
تــــــو کــجايی عشق شـــــبانه
شـــــــب شــــــاعر و تـــــــرانه
تو کـــجايی شب شعر عاشقونـه
تو ستاره چشمک های بی بهونه
تو کـــــجايی شــــــــب يــــــلدا
شـــــــــــب شــور و شب شبها
چند روزی بیشتر به شب یلدا نمونده ! خواستم اولین نفری باشم که راجع به شب یلدا می نویسم.و شب یلدا رو تبریک می گم. اولین یلداتون نیست اخریش هم نباشه !
شب یَلدا یا شب چِله آخرین روز آذر ماه، شب اول زمستان و درازترین شب سال است.
ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بزرگ‌تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می‌‌یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می‌کردند.
این جشن در ماه پارسی «دی» قرار دارد که نام آفریننده در زمان قبل از زرتشتیان بوده است که بعدها او به نام آفریننده نور معروف شد.
نور، روز و روشنایی خورشید، نشانه‌هایی از آفریدگار بود در حالی که شب، تاریکی و سرما نشانه‌هایی از اهریمن. مشاهده تغییرات مداوم شب و روز مردم را به این باور رسانده بود که شب و روز یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ همیشگی به سر می‌برند. روزهای بلندتر روزهای پیروزی روشنایی بود، در حالی که روزهای کوتاه‌تر نشانه‌ای از غلبهٔ تاریکی.
می گويند که جشن شب يلدا از آيين مهرپرستی (ميتراييسم) ايرانيان باقی مانده است، آيين پرستش خورشيد، پرستش نور. آيينی که پس از راهيابی به اروپا، در سنت مسيحی، شب تولد عيسی شد و مسيحيان شب تولد مسيح را در همان ايام قرار دادند. چنين است که شب اول زمستان و شب يلدا به تقريب با جشن تولد مسيح (کريسمس) همزمان است.
در سنت های ايرانی شب يلدا، شب اول خلقت و آغاز آفرينش است. اين احتمالاً از آنجا می آيد که مردمان دوران های باستانی از ابتدای زمستان، تغيير طبيعت و طولانی شدن روز و غلبه نور بر تاريکی را به چشم خود مشاهده می کردند، و لابد پس از سالها ممارست يافتن آن شب و آن روز برای آنها ميسر شده است.
شب یلدا برای من پر از خاطرات خونه ی مادربزرگه (زندست هنوز) .قدر شب یلدا رو نمی دونستم.تا اینکه تو سریازی هر دوسال شب یلدا رو بخاطر نگهبانی ازدست دادم.خلاصه قدر شب یلدا رو بدونید . قدر هم رو بیشتر !! راستی چقدر زود دیر می شود!!!
این مطالب هم به نقل از راوی :
1-ويكي‌پدياي فارسي مي‌گويد هندوانه با نام علمی Citrulus vulgaris از خانواده سرشناس Cucurbitaceae است.
2-هندوانه همانند عضو ديگر خانواده‌اش بيشتر آب است.از يك قاچ هندوانه صد گرمي 92 گرم آن آب است.
3-به‌ تعبير قديمي‌ها هندوانه جز سردي‌هاست. بنابراين مدر و تقويت كننده معده است.
4-  انجمن قلب آمريكا به خاطر داشتن آنتي اكسيدان، هندوانه را به آنها كه سلامت قلب برايشان مهم است توصيه كرده است.
5-‎ اسپانيا، مكزيك‎ و آمريكا‎ سه‎‎‎ صادركـننـده نخست‎ هندوانه در جهانند.
6- براي اولين بار در ايران هندوانه مكعبي تابستان امسال به توليد انبوه رسيد .
7- خوردن هندوانه به باور ايراني‌ها باعث مي‌شود سرماي زمستان به تن آنها تاثیری نداشته باشد و تابستان هم تشنه نمانند.
8- ميوه هندوانه در 96 كشور جهان به عمل مي‌آيد.
9- جهانگردها و ماجراجوهاي اوليه از هندوانه به عنوان قمقمه استفاده مي‌كردند.
10- ترشي هندوانه يك ترشي يوناني است و اولين بار در تاريخ دستور درست كردن ترشي هندوانه از يونان به آمريكا رفته است.
11- در جريان يك مذاكره سياسي در رم يك نفر هندوانه‌اي به طرف دموستنس فرمانده وقت رم پرت مي‌كند. او هندوانه را روي سرش مي‌گذارد و مي‌گويد: متشكرم اين كلاه‌خود خوبي براي جنگ با فيليپ مقدوني است!
12- هزار و دويست نوع هندوانه در دنيا وجود دارد.
13- اولين هندوانه‌اي كه در تاريخ ثبت شده به 5 هزار سال پيش در مصر باستان برمي‌گردد.
14- در نقاشي‌هاي مكزيك هندوانه يك عنصر نسبتاً هميشگي است و معمولا با مفهوم مرگ در ارتباط است.
15- در تاريخ آمريكا دوست داشتن هندوانه را به دلايل نژادپرستانه چيز خوبي نمي‌دانستند چون هندوانه ميوه محبوب سياه‌پوست‌ها بوده است.
16- جناح چپ افراطي حزب سبزها به هندوانه مشهورند.چون سياسيون معتقدند آنها مثل هندوانه ظاهرشان سبز است و درونشان قرمز (سوسياليستي) است.
17- سال 1990 بيل كارسون يك كشاورز آمريكايي با پرورش دادن هندوانه‌اي به وزن 262 پاوند اسمش را در كتاب ركوردهاي گينس ثبت كرد.
18- هندوانه براي سلامتي يك ميوه ايده‌آل است چون كلسترول ندارد كه باعث چاقي شود و سرشار از ويتاممين‌هاي A-B6 و C  است.
19- همه قسمت‌هاي هندوانه خوردني هستند حتي پوست و تخمه آن.
20- كلمه watermelon  (هندوانه)ببراي اولين بار در سال 1615 در فرهنگ لغات انگليسي ثبت شده است.
21- پزشكان مخصوصا ابن سينا از قديم الايام براي معالجه بيماري هاي كليه نقرس و بواسير از هندوانه استفاده مي كردند.
22- ايران با توليد 2 و 9 دهم‎ ميليون تن‎‎ هندوانه‎‎ و خربزه در سال ‎ 2004 چهارمين توليدكننده‎‎ اين‎‎ دو محصول‎ در جهان شناختـه شد.
23- در قرن دهم ميلادي هندوانه به چين رفت و از آن به بعد ميوه محبوب چشم بادامي‌هاي چيني و ژاپني شد.
24- هندوانه يك ميوه بومي آفريقايي است و صحراي كالاهاري سرزمين اصلي اين ميوه است.
25- جان اورتون تاريخ نويس معتقد است برده‌هاي آفريقايي هندوانه را با خود به آمريكا برده‌اند.
26- تا سال 1940 هندوانه در بازارها فروخته نمي‌شد و علاقه‌مندان به ميوه مجبور بودند براي خوردن هندوانه دست به كشت آن بزنند.
27- مي‌گويند جورجيا پايتخت هندوانه دنياست.
28- در حادثه‌اي بي‌سابقه گير كردن هندوانه‌ در زير پدال ترمز يک كاميون موجب كشته و زخمي شدن ۳۱ تن در كامبوج شد.
راننده ی كاميون که در حال رانندگي قصد هندوانه خوردن داشت ناگهان تکه ای هندوانه از دستش رها شد و به زير پدال ترمز افتاد.
29- رييس جمهوري تركمنستان با صدور فرماني برگزاري جشن خربزه! را به عنوان يكي از محصولات مهم و ملي تركمن‌ها در سال 1994 تصويب كرد و از آن سال به بعد اين جشن همه ساله در دومين يكشنبه ماه آگوست (مرداد ماه ) برگزار مي‌شود.
30- هندوانه‌اي كه انتخاب مي‌كنيد بايد سنگين، براق، متقارن باشد.هندوانه خوب نبايد رد و ترك داشته باشد.سنگين تر از اندازه‌اش به نظر برسد و محل تماسش با زمين زرد مايل به كرم باشد.
در این راستا بخوانید و ببنید:
شباهت ازدواج با هندوانه
کلیپ شب یلدا
رازهای هندوانه (انگلیسی)
حقایقی راجع به هندوانه (انگلسیی)
عکس هایی از شب یلدا و هندوانه
و در پایان این شعر تقدیم به همه ی عشاق که هر شب براشون یک شب یلداست.
شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد...

قسمت اینگلیسی :خلاصه در انتخاب هندوانه دو چیز است که مهم است ؟ یکی نوع و یکی صدا!لینک از لایف هکر
The Basics (What you need to know before you shop):

When picking out a watermelon, there are two things you need to look for:
1) Type
2) Sound

The type of watermelon refers to the seedless variety.  There is no reason to get a watermelon with seeds in it, unless you are trying to annoy the people you are serving.  My 16 year old brother has eaten watermelon many times, but only once did it contain seeds... Such is the new generation.  Some changes are for the better.

The second aspect to finding a good watermelon is the sound it makes.  This is how you tell if it is fresh.  Simply pick up a watermelon and give it a good whack with the palm of your hand.  If the watermelon makes a deep resounding 'thud,' you know that it is fresh.  If it doesn't then put that watermelon down and try again!
با تشکر از ویکی پدیا ، بی بی سی پرشین ، و ......

by: mohsen in 12/13/2006 02:05:00 AM | link
Wednesday, December 13, 2006