<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3757662\x26blogName\x3dMardetanha\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://mardetanha.blogspot.com/\x26vt\x3d-810027836581327245', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


یادداشت‌های یک مردتنها
notes by a lonely man
God sees the truth but bides it's time
بایگانی لینک‌ها ::
جان اف کندی

امشب داشتم این عکس رو می دیدم .حس عجیبی پیدا کردم.
این عکس رو چند لحظه قبل از مرگ کندی انداختند . به نظر شما کندی حدس می زده که تا چند لحظه ی دیگه میمیره !!
به لبخند روی لب هاش نگاه کنید !
اخرین لبخند های یک رییس جمهور
کندی در بروکلین، ماساچوست به دنیا آمد. والدین او جوزف پ. کندی پدر و رز فیتزجرالد بودند.
یک کار جالب از کندی در زمان خدمت سربازی
در ۲ آگوست ۱۹۴۳ قایق کندی،‌ پی تی ۱۰۹، در نزدیکی‌های نیو جورجیا (نزدیکی جزایر سلیمان) مشغول انجام عملیاتی نظامی بود که توسط یک ناو ژاپنی نابود شد. در این حادثه پشت کندی که از قبل نیز دچار مشکلاتی بود بیشتر مصدوم شد. با این حال و با همین پشت آسیب دیده کندی یک مرد زخمی دیگر را نیز به دوش کشید و سه مایل در اقیانوس شنا کرد تا به جزیره‌ای برسد. بخاطر این اقدام او مدال نیروی دریایی را دریافت کرد.
ریاست جمهوری
کندی در ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱، به عنوان سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد. او در سخنرانی افتتاحیهٔ معروفش از آمریکایی‌ها خواست که شهروندانی فعال باشد. او گفت: «نپرسید کشورتان چه می‌تواند برای شما بکند،‌ بلکه بپرسید شما چه می‌توانید برای کشورتان بکنید». او همچنین از ملل دنیا خواست که به هم بپیوندند تا با «دشمنان مشترک انسان: استبداد، فقر، بیماری و خود جنگ» بجنگند.
این جمله ی باعث بیشترین معروفیت کندی شد . گرچه بگفته بعضی ها مانند(فرهاد) او این جمله از جبران خلیل جبران سرقت کرده است . اما توسط او معروف شد.
جمله اینگونه شروع می شود:
And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country. 
متن کامل سخنرانی افتتاحیه جان اف کندی
سخنرانی را ببنید

پایان غم انگیز یک رییس جمهور
ترور جان. اف. کندی، سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در جمعه (1 آذر 1342)۲۲ نوامبر ۱۹۶۳در ایالات متحدهٔ آمریکا، دالاس تگزاس رخ داد. کندی هنگامی که با همسرش سوار ماشین روباز بود، از ناحیهٔ صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او چهارمین رئیس‌جمهور ترور شدهٔ آمریکا بود.
و در پایان متنی رو که چند رو هفته پیش اینگلیسیشو گذاشته امشب ترجمه کردم و تقدیم می کنم به شما:
«آبراهام لینکلن» در سال 1846 به کنگره راه یافت و
«جان اف کندی» در سال 1946 !
«لینکلن» در سال 1860 به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و
«کندی» در سال 1960!
هر دو رئیس‌جمهور به‌خصوص بر حقوق مدنی تاکید داشته‌اند.
هر دو رئیس‌جمهور پس از ورود به کاخ سفید فرزندی را از دست دادند.
هر دو رئیس‌جمهور در یک روز جمعه کشته شدند! و هر دو هم به ضرب گلوله‌ای که به سرشان اصابت کرد!
منشی «لینکلن»، «کندی» نام داشت
منشی «کندی»، »«لینکلن»!هر دو به دست فردی از اهالی جنوب آمریکا کشته شدند و هر دو هم جانشینی به نام «جانسون» داشتند:
«اندرو جانسون» که جانشین «لینکلن» شد، در سال 1808 به دنیا آمده بود. و «لیندون جانسون» که برجای «کندی» نشست، در سال 1908 !
«جان ویلکس بوث» که «لینکلن» را به قتل رساند، متولد سال 1839 بود و «لی‌هاروی اوسوالد» که به زندگی «کندی» پایان داد، متولد 1939!
هر دو قاتل اسمی سه بخشی داشتند و هردو اسم از 15حرف تشکیل شده بود!
«لینکلن» در تئاتری به نام «فورد» به قتل رسید و «کندی» در اتومبیلی به‌نام «لینکلن»، ساخته شده در کارخانه «فورد»!
«لینکلن» در یک تئاتر کشته شد و قاتلش پس از فرار، خود را در انباری مخفی کرد.
«کندی» از انباری هدف قرار گرفت و قاتلش پس از فرار در یک تئاتر پنهان شد!
«بوث» و «اوسوالد» هر دو پیش از آغاز محاکمه‌شان به قتل رسیدند.
و بالاخره اینکه، «لینکلن» یک هفته پیش از مرگ خود در شهر «مونرو» در «مریلند» به سر می‌برد و «کندی» اوقات خود را با هنرپیشه‌ای به نام «مریلین مونرو» می‌گذراند!
رکورد های دیگر کندی:
او تنها کاتولیک رومی است که به ریاست جمهوری رسیده، اولین رئیس جمهور آمریکا که متولد قرن بیستم بود، آخرین رئیس جمهوری که در طول دوره‌اش به قتل رسید، آخرین کاندید حزب دموکرات از شمال آمریکا که به ریاست جمهوری رسید و آخرین کسی که هنگام انتخاب شدن عضو مجلس سنا بود.
کندی در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ با ۴۶ سال و ۱۷۷ روز سن به قتل رسید. این جوان‌ترین سن مرگ برای یک رئیس جمهور آمریکاست. قتل او را از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ آمریکا می‌‌دانند، زیرا این قتل باعث مطرح شدن و به نوعی محبوبیت بیشتر او در آمریکا شد و باعث شد او الهام بخش نسل‌های متعددی باشد.

by: mohsen in 12/04/2006 12:33:00 AM | link
Monday, December 04, 2006